دریافت(بررسي نماز و نماز جماعت و فلسفه و آثار آن)

بررسي نماز و نماز جماعت و فلسفه و آثار آنبررسي نماز و نماز جماعت و فلسفه و آثار آن|30012095|ekn50309089|
این فایل درباره ی بررسي نماز و نماز جماعت و فلسفه و آثار آن می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فلسفه نماز جماعتقرآن دستور ديگري بريا يهود صادر ميكند كه نماز را به پا دارند و زكات را بدهند تا هماهنگي بين مسلمانان وآنها ايجاد گردد همانطور كه روش پيامبران مي باشد كه مردم را به دين واحد دعوت مي كنند. قران نيز مي خواهد با اين دستور تشتت واختلاف را از ميان آنان بردارد و همه را به سوي وحدت دعوت كند .ولي شايد نكته اين كه از ميان تمام افعال نماز ركوع را تذكر مي دهد و مي گويد با ركوع كنندگان ركوع نمايد. اين باشد كه خواسته است نوع كامل نماز را كه در اسلام مقرر شده است بيان نمايد و بدانند كه مقصود از انجام نماز نمازي است كه مسلمين مي خوانند نه نمازي كه در بين خود آنها مرسوم ا ست كه هيچ ركوع ندارد. به علاوه اين عبادت اشاره به نماز جماعت كه روح اجتماع نماز به عاليترين صورت در آن جلوه گر است نيز مي باشد.سوگند به آنها كه صف كشيده اند سوگند به صفوف نمازگزاران بعضي از مفسران مي فرمايند منظور از صفوف رزمندگان و مجاهدان راه خدا و يا صفوف نمازگزاران وعبادت كنندگان است.تاكيد پيامبر(ص) نسبت به شركت در صف اول نماز جماعت در حديثي مي خوانيم كه پيامبر (ص) تاكيد فراواني در زمينه شركت در صف اول نماز جماعت فرمود وگفت: خداوند و فرشتگان درود مي فرستند بر آنهايي كه پيشگامند در اين صفوف و به دنبال اين تاكيد مردم براي شركت در صف اول فشار آوردند قبيله بنام بني عذره بودند كه حماسه هايشان از مسجد دور بودگفتند ما خانه هايمان را مي فروشيم و خانه هايي نزديك مسجد پيامبر(ص) خريداري مي كنيم تا به صف اول برسيم آيه ي فوق نازل شد و به آنها گوشزد كرد كه خدا نيات شما را مي اند حتي اگر در صف آخر قرار گيريد وچون تصميم براين داريد كه در صف اول باشيد پاداشي نيت خود را خواهيد داشت.

جنبه هاي اجتماعي نمازذكر صيغه ي جمع در نعبد ونعستين و همچنين آيات بعد كه همه به صورت جمع است نشان ميدهد كه اساس عبادت مخصوصا نماز بر پايه ي جمع وجماعت است حتي به هنگامي كه بنده در برابر خدا راز و نياز بر مي خيزد بايد خود را ميان جمع و جماعت بينيد تا چه رسد به ساير كارهاي زندگيش به اين ترتيب هر گونه فردگرايي و تك روي و انزواطلبي ومانند اينها مفاهيمي مردود از نظر قرآن و اسلام شناخته مي شود. مخصوصا نماز از اذان واقامه كه دعوت به اجتماع براي نماز است گرفته لاحي علي الصلاه بشتاب به سوي نماز .. تا سوره ي حمد كه آغازگر نماز است. السلام عليكم كه پايان آن است همه دليل بر اين است كه عبادت در اصل جنبه ي اجتماعي دارد يعني بايد به صورت جماعت انجام شود. درست است كه نماز فرادي نيز در اسلام صحيح است اما عبادت فردي جنبه ي فرعي و درجه ي دوم را دارد.

كتاب نمازشناسي نويسنده: حسن راشدي«اهميت وفضيلت نماز جماعت»اولين و بهترين نشان فضليت نماز جماعت اين است كه خداي تعالي، در سه موضع از قرآن صريحا آن امر فرموده است:1 در سوره بقره فرمود:يا بني اسرائل !… و امنوا بماانزلت .. و اركعوا مع الراكعين(اي پسران اسرائيل !.. به آنچه فرو فرستاديم ايمان آوريد.. و با ركوع كنندگان ركوع كنيد)اين آيات كريمه يهود را به قبول قرآن و اجراي برنامه هاي آن مي خواند و اشاره مي كند به اين كه از مهمترين برنامه هاي اسلام خواندن نماز در صورت گروهي دسته جمعي است ونماز جماعت جزء ضمن اسلام است نه امري زايد وحاشيه اي .گفته اند استفاده از كلمات «ركوع و» و«راكعين» بر جاي «صلوه » و «مصلين» بدان سبب است كه ركوع، در نماز يهود نبوده است واز ويژگي نماز مسلمانان است وفهم اين معني است كه يهود در صورت قبول قرآن بايد به آيين مسلماني در كنار ديگر نمازگزاران مسلمان به جماعت بگذارند. هم چنين استفاده از كلمه ي «ركوع» ما را به اين حقيقت رهبري مي كند كه ملاك رسيدن به جماعت، «ركوع» بسته است و اگر كسي نتوانند خود را در ركوع به امام برساند آن ركعت از نماز جماعت را از دست مي دهد واز فضيلت آن محروم ماند.(216)