دریافت(الگوها و کاربردهای هوش هیجانی در محیط های کار و پیامدهای آن)

تاریخچه هوش هیجانی,هوش هیجانی و سلامت    ,هوش هیجانی در محیط های کاری    ,پیامدهای کار هیجانی برای مشتریان و سازمانها    ,کاربرد های هوش هیجانی بر اساس نظریه مایر و سالوی,تحقیق در مورد هوش هیجانیالگوها و کاربردهای هوش هیجانی در محیط های کار و پیامدهای آن|42077685|ekn50309089|
این فایل درباره ی الگوها و کاربردهای هوش هیجانی در محیط های کار و پیامدهای آن می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف از این تحقیق بررسی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات31حجم65/522 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل


پژوهشگران عقیده دارند که هوش هیجانی ، افراد را برای مقابله با مشکلات آماده می کند و باعث تقویت رفتارهای مثبت و سازگارانه می شود. همچنین هوش هیجانی به احساس ذهنی تعلق داشتن، پذیرفته شدن و مورد علاقه، عشق و محبت قرار گرفتن اطلاق می گردد و برای هر فرد یک رابطه امن را بوجود می آورد که در این رابطه ویژگی های اساسی، احساس صمیمیت و نزدیکی است.

چون مشتریان یک خدمت را به عنوان یک تجربه، ارزشیابی می کنند، نمایش هیجانات مثبت و یکپارچه توسط کارکنان، می تواند به ارزشیابی مثبت تر مشتریان از خدمت و سازمان منجر شوند. خلق مشتریان ممکن است، مستقیمأ (و شاید خارج از خودآگاهی هشیارانه) با فرایند سرایت هیجانی تحت تأثیر قرار گرفته باشد. سرایت هیجانی، فرایندی از همانندی و همزمانی ابرازهای هیجانی بین طرفین تعامل است. نتیجتأ، طرفین تعامل از نظر هیجانی به هم نزدیک می شوند: یک فرد می تواند عاطفۀ طرف مقابل را درک کند .


پژوهش ها نشان داده اند که تعامل مشتریان با کارکنان و ابراز هیجانات مثبت، آنها را در یک خلق بهتر قرار می دهد و پس از آن مشتریان خدمات سازمان را بطور مثبت تری ارزشیابی می کنند. فرایند ها ی سرایت هیجانی، همچنین درون تیم ها و بین رهبران و پیروان نشان داده شده اند. بطور خلاصه، هیجانات در یک زمان متناقض با خردمندی در سازمان ها و به عنوان یک آشفتگی در نظر گرفته می شدندکه باید به حداقل رسانده شوند.


فهرست مطالب
هوش هیجانی
تعریف هوش
تعریف هیجان
تعاریف و الگو های هوش هیجانی
تاریخچۀ هوش هیجانی 29
کاربرد های هوش هیجانی بر اساس نظریه مایر و سالوی
هوش هیجانی و سلامت
هوش هیجانی در محیط های کاری
پیامد های کار هیجانی برای مشتریان و سازمانها

پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات خارج از کشور
ب) تحقیقات انجام شده در داخل کشور


منابع


"