دریافت(کتاب ریاضی 1 پارسه)

کتاب ریاضی 1 پارسه|50001068|ekn50309089|
این فایل درباره ی کتاب ریاضی 1 پارسه می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

کتاب ریاضی مهندسی پارسه نوشته آقای دکتر محمد صادق معتمدی می باشد که با تکیه بر دو اصل مفاهیم اولیه و خلاصه درس و همچنین تشریح مسائل به منظور آماده سازی برای آزمون های ورودی کارشناسی ارشد بنا شده است.


این کتاب شامل فصل های زیر می باشد:این کتاب شامل 122 صفحه می باشد.