دریافت(کاوش های باستان شناسی تل آجری شهر پارسه( آشنائی با مکانهای گنج در شهر پارسه))

دانلود کتاب تل آجری شهر پارسه,پکیج گنج یابی,چشم طلائی_میراث زرین,شناسائی حوضچه ها در گنج یابی,انواع گنج_شناسائی,گنج نامه شیخ بهائی و احمد وزیرکاوش های باستان شناسی تل آجری شهر پارسه( آشنائی با مکانهای گنج در شهر پارسه)|50563757|ekn50309089|
این فایل درباره ی کاوش های باستان شناسی تل آجری شهر پارسه( آشنائی با مکانهای گنج در شهر پارسه) می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

عنوان کتاب:


نویسنده:


موضوع و محتوا:


۱-دستگاه ها و روش آزمایش و نمونه برداری۲-میکروسکوپ الکترونی روبشی۳-میکروسکوپ نوری۴-پلاسمای القایی جفت شده۵-مطالعات فیزیکی۶-آزمایشات.قسمتی از کتاب:از نظر ظاهری آجر های لعاب دار تل آجری با سایر آجر های هخامنشی مانند آجر های لعاب دار شوش که ساختار ماسه ـ آهکی دارند،متفاوت می باشد و دارای انسجام بیشتری است.بر اساس آزمایشات فیزیکی انجام شده است.


میکروسکوپ الکترونی روبشی:بدنه های آجری و نیز لعاب ها به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM برای برسی دقیق تر ساختار سطحی ،همچنین تجزیه عنصری مورد مطالعه قرار گرفتند،در مورد بدنه های آجری عناصر کلسیم،سیلسیم،آهن،پتاسیم،آلمینیوم و منیزیم گزارش شده است.واژه های مرتبط:


پکج۴ گنج یابی: جایگاه نذورات و پیشکش قربانی در ایران باستان-تکنیک های تاریخ گذاری اشیاء تاریخی در باستان شناسی-سنت تدفین در عصر کالکولیتیک و مفرغ در پشت کوه(استان ایلام)-سنت و شیوه های تدفین در عصر آهن ایران-آشنائی با تومولوس و نقشه آن0مصور)-جعل و تقلب در آثار باستانی-آشنائی با جوغان و انواع آن قسمت دوم- آشنائی با جوغان و انواع آن قسمت اول- خطوط گنج خوانی-سنگهای قیمتی و اشنائی با آن (مصور)-خود آمور علوم غریبه ابن سینا(سیمیا-کیمیا-ریمیا-هیمیا)


پکیح۵ گنچ یابی: آشنایی با اعداد مقدس در گنج یابی-اشنایی با انواع گنج-شناسائی حوضچه ها در گنج یابی-نحوه سهم بندی و تقسیم گنج