دریافت(ریاضی چهارم دبستان الگوها)

ریاضی چهارم دبستان الگوها|50674627|ekn50309089|
این فایل درباره ی ریاضی چهارم دبستان الگوها می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 512.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 14
بنام خدا ریاضی چهارم دبستان

الگوها
الگو

نمایش منظمی از اطلاعات و اعداد که سعی می کنیم روند منطقی آنها را پیدا کنیم ، الگو نامیده می شود . 3+ 3+ 2× 2× 5- 5- 2÷ 2÷

الگوهایی که مثال زده شده از مدل جمع با یک عدد ، ضرب در یک عدد ، تفریق از یک عدد و تقسیم بر یک عدد بدست می آید .
حتی می توان الگوها را روی اشکال نیز نمایش داد . 2× برای پیدا کردن الگوها همواره فقط یک روش وجود ندارد . شاید بتوان برای الگوها روندهای منطقی زیادی یافت . 2× به مثال زیر دقت کنید . ... یا می توان گفت : ... شماره شکل یا می توان گفت : ... مرحله 7 : مرحله 9 : یا می توان گفت : ... مرحله 7 : مرحله 9 : یا می توان گفت : ... مرحله 7 : مرحله 11 : یعنی به عبارت دیگر می توان گفت برای یک الگو شاید گونه های متفاوتی از منطق یابی وجود داشته باشد که همگی آنها نیز درست است . به مثال بعد توجه کنید . مدل های متفاوت برای بیان مثال با توجه به شکل زیر الگوی پنجم چند دایره دارد ؟ شکل شکل شکل شکل شکل پایان...