دریافت(ریاضی ششم دبستان موضوع تسهیم به نسبت)

ریاضی ششم دبستان موضوع تسهیم به نسبت|50674729|ekn50309089|
این فایل درباره ی ریاضی ششم دبستان موضوع تسهیم به نسبت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 465.3 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 15
بنام خدا ریاضی ششم دبستان موضوع : تسهیم به نسبت
در بخش تسهیم به نسبت سهم هر کس از کار ،یا دستمزد مشخص می شود .
مثال : در محاسبه دستمزد سه کارگر نسبت سهم علی به احمد3 به 4است و نسبت سهم علی یه احمد
به 5 است.اگر اختلاف دستمزد علی و محسن 70 تومان باشد.مجموع پول آن ها چند تومان است؟ علی محسن 3 4 علی احمد محسن علی احمد علی - محسن =مجموع مثال :نسبت پول مهران به کوروش 3 به 4 و نسبت پول کوروش به سعید 6 به 5 است اگر پول مهران 27000 تومان باشد. مجموع پول هر سه نفر چند تومان است؟ مهران کوروش 3 4 18 24 کوروش سعید 6 5 24 20 مهران کوروش سعید 18 24 20 62 مجموع مثال : نسبت پول مریم به آرزو 2 به 5 و آرزو به مینا 4 به 3 است .اگر مجموع پول آن ها 43000 تومان باشد.اختلاف پول مینا و مریم چقدر است؟ مریم ارزو 2 5 8 20 ارزو مینا 4 3 20 1/5 مریم ارزو 8 20 مینا 15 مجموع 43 43000 =اختلاف مینا و مریم نسبت پول مسعود به امین مثل به است و نسبت پول مسعود به محمود مثل به است
اگر مجموع پول آن ها 17400 تومان باشد اختلاف پول امین و محمود چند تومان است؟ مسعود امین 5 4 40 32 مسعود محمود 8 3 40 15 مسعود محمود 40 15 امین 32 مجموع 87 17400 =اختلاف مثال : نسبت زوایای یک چهار ضلعی مشخص 5و3و4و6 می باشد مجموع بزرگترین و کوچکترین زاویه ها چقدر است؟ زاویه 1 زاویه 2 زاویه 3 5 3 4 6 مجموع 18 زاویه 4 360 مجموع بزرگترین کوچکترین مثال : در یک مثلث متساوی الساقین نسبت زاویه راس به هریک از زوایاهای ساق 5 به 2 است .اندازه زاویه راس چقدر است؟ راس زاویه 2 ساق ها 5 2 2 9 کل 180 100=زاویه راس مثال : نسبت زاویه مثلثی4و4و10 می باشد.نوع مثلث را تعیین کنند. زاویه 1 زاویه 2 زاویه 3 4 4 10 18 180 مثلث متساوی الساقین مجموع مثال : نسبت پول سه نفر به صورت 2و5و7 می باشد اگر کم ترین پولی که
یکی از سه نفر دارد1600 تومان باشد مجموع پول آنها چند تومان است؟اول دوم سوم 2 5 7 14 180 مجموع 1600 پایان...مطالب دیگر:
🔑تحقیق درباره سیستم اطلاعات مدیریت 🔑تحقیق درباره سيستم‌هاي لوله‌كشي 🔑تحقیق درباره سيستم‌هاي جابجايي هوا 🔑تحقیق درباره اقسام سعادت🔑تحقیق درباره ی طراحی جلد کتاب و پوسترهای تئاتر در ایران🔑تحقیق درباره مواد رادیو اکتیو 🔑تحقیق درباره ياخته 🔑تحقیق درباره ساختار نيروگاه هاي اتمي جهان 🔑تحقیق درباره سازمان اداری و مالی در زمان رسول خدا 🔑تحقیق درباره معرفي و دستورالعمل فني رقم جديد برنج شفق🔑تحقیق درباره سازمانهاي اداري تحت نظر مستقيم رهبري🔑تحقیق درباره ی پمپ هاي سانتريفيوژ و انواع آنها🔑تحقیق درباره سحر و جادو🔑تحقیق درباره سخنی در باب تعالی سازمانی🔑تحقیق درباره سرمايه در امر توليد 🔑تحقیق درباره سردرد و بيماري هاي چشمي🔑تحقیق درباره شهادت على عليه السلام 🔑تحقیق درباره شهر مجازي🔑تحقیق درباره شناخت مختصرى از زندگانى امام هادى علیه السلام🔑تحقیق درباره شيوه صحيح مطالعه 🔑تحقیق درباره شیر و فرآورده‌های آن 🔑تحقیق درباره تفاوتهاي بين شيطان و ابليس🔑تحقیق درباره شرکت با مسئولیت محدود🔑تحقیق درباره صله رحم🔑تحقیق درباره جهانگردي و گردشگري